IDEFIX STF

IdeFix® STF - Optički atraktivna stopa za stupove s ETA odobrenjem, savršena konstrukcijska zaštita drva, brza montaža i ima vrlo visoku nosivost vlačnih i tlačnih sila. Zatraženo od strane korisnika, razvijena za korisnike.

 

Stegsan® RV/BA

Sustav za obnavljanje drvenih nogostupa ili molova Stegsan® lako se instalira i štedi opsežnu zamjenu cijelih drvenih pilota ili stupova. Zahvaljujući posebnom vijčanu spoju Stegsan®, velike sile se pouzdano prenose tako da obnovljeni drveni piloti podnose velike sile od valova ili brodova.