FASADE

FassadenClip® FCS

BeziFix® SR

LGoFix MS


 

FassadenClip® FCS

Montaža – pričvršćivanje fasadnih drvenih obloga pomoću kopči FasadenClip za nevidljivi spoj. Jedino pomoću kopči FassadenClip se osigurava da drvena obloga trajno ostane ravna, da se ne izvitoperi. Drvena obloga se ne oštećuje sa vidljive ( gornje) površine i osigurava dobro provjetravanje i sušenje. Trajnost drvene fasadne obloge se višestruko produljuje.

Sistemi gradnje drvenih potkonstrukcija za drvenu fasadnu oblogu pomoću vijaka Bezifix Therm® BT:

 

 

 

Galerija izvedenih fasada