Drvene konstrukcije - Gradnja drvom

Stanovati okruženi drvom – za sva vremena lijepo

Drvo pripada najstarijim građevnim materijalima uopće i dugo je  predstavljalo najjednostavniji, najpovoljniji i najprošireniji način gradnje stambenih ili poslovnih objekata.

Ukoliko u današnje vrijeme želite graditi kuću od drva, to ne znači da se treba pridržavati samo propisa koji su na snazi kako bi se ispunjavali moderni građevinski i sigurn

osni zahtjevi, nego se treba pozabaviti i s velikom tehničkom i oblikovnom raznovrsnošću koja je nastala posljednjih godina.

Ta se raznolikost na prvi pogled može činiti teško  zamislivom, no ona je zapravo izraz velikog spektra mogućnosti koje nudi drvo kao materijal budući da u potpunosti omogućuje  individualno i po mjeri naručitelja planiranje i izvedbu.

Svim vrstama drvenih građevina je zajednički  visoki stupanj gotovih dijelova. Čitavi se zidovi i drugi dijelovi drvene građevine proizvode već u pogonu pod jednolikim, od vremenskih prilika neovisnim i kontroliranim uvjetima te se nakon toga  brzo i precizno međusobno spajaju  na gradilištu. Upravo se zato  i  grade montažne kuće  na osnovi drvenih konstrukcija. Osim toga drvena gradnja pruža brzo, suho i lagano građenje koje ne zauzima puno prostora.  Temelji mogu, zbog male mase drvenog objekta,  biti manjih dimenzija u odnosu na masivne betonske objekte ili objekte zidane ciglom, a da se istovremeno manjom debljinom drvenog zida postižu bolja svojstava toplinske i zvučne izolacije, uz izostanak  dugotrajnog  razdoblja sušenja. U drvenu se kuću može bez ikakve opasnosti stvaranja vlage ili čak plijesni useliti odmah nakon završetka gradnje. Strah od požara u drvenim kućama duboko je ukorijenjen i svojevremeno je bio i opravdan. No u međuvremenu se promijenilo zakonodavstvo te način života i gradnje, tako da oni koji misle da je život u drvenoj kući rizik više nisu u pravu. Isto vrijedi i za postojanost i otpornost zgrada građenih drvom, pod uvjetom – a to se u istoj mjeri odnosi na sve građevne materijale - da su planiranje i izvedba provedeni korektno i u skladu sa zakonima i pravilima struke.

 

Gradnja drvom naročito  doprinosi održivosti i zaštiti klime. Drvo na sebe veže CO2 iz atmosfere, ono je u velikim količinama dostupan prirodno obnovljiv resurs koji  se prerađuje u domaćim, često malim, ali visoko specijaliziranim regionalnim pogonima i može se u potpunosti reciklirati, odnosno zbrinjavati. 
Ova stranica je u prvom redu namijenjena budućim korisnicima drvenih objekata, ali može poslužiti i javnim institucijama i projektantima/cama. Ona daje pregled vrsta konstrukcija, građevinsko-fizikalnih svojstvava, sigurnosti, ekonomskih, ekoloških i antropoloških prednosti drvenih građevina te na temelju mnogih primjera pokazuje dizajnersko bogatstvo koje se može postići upotrebom drva.

Štedi energiju. Sve što je potrebno za proizvodnju drva su sunce, zemlja, zrak i voda. Kod drugih građevinskih materijala prilikom proizvodnje, prerade i transporta troši se izuzetno puno energije. Nasuprot tome, drvo nam raste pred vratima. 

Tehnologija pasivne gradnje. Pojam pasivne gradnje opisuje standard zgrade, u kojem je godišnja toplinska potreba grijanja manja od 15kWh/m2 i gotovo i ne treba energiju grijanja. Odličnom toplinskom izolacijom vanjskih dijelova građevine, povratom topline i predgrijavanjem (ili prethodnim zagrijavanjem) svježeg zraka moguće je napustiti konvencionalni sustav grijanja. Ostatak potrebne topline dobiva se internim dobivanjem topline, korištenjem solarne energije i regenerativnom energijom. Ušteda troškova grijanja iznosi cca. 80%.http://www.igpassivhaus.at 

PEFC – Certifikat održivosti. PEFC je svjetska oznaka za drvo, proizvode od drva i papira iz ekološki, ekonomski i društveno održivog šumarskog gospodarstva te zajednička inicijativa obiteljskog šumarstva, prerade drva, ekoloških grupa, trgovine i sindikata. Kupnjom proizvoda koji su certificirani oznakom PEFC osigurava se poticanje ekološki prihvatljivog šumarstva.