IDEFIX STF

IdeFix® STF - Optički atraktivna stopa za stupove s ETA odobrenjem, savršena konstrukcijska zaštita drva, brza montaža i ima vrlo visoku nosivost vlačnih i tlačnih sila. Zatraženo od strane korisnika, razvijena za korisnike.