KONTAKT

SPES PLUS d.o.o. 
Kontakt osoba:
 Stipan Kopilović
Mob.: +385 98 208 133,
Tel.: +385 1 6251 747,
Fax: +385 1 6251 747

Uprava i tehnička podrška: Stipan Kopilović ing.
Mob.: +385(0)98-208-133

Adresa: Don Frane Bulića 1
10410 Velika Gorica  
E-mail: drvospoj@drvospoj.hr,
spesplus@gmail.com

Matični broj: 1335928
MBS: 080192267
OIB: 58007141912