Stegsan® RV/BA

Sustav za obnavljanje drvenih nogostupa ili molova Stegsan® lako se instalira i štedi opsežnu zamjenu cijelih drvenih pilota ili stupova. Zahvaljujući posebnom vijčanu spoju Stegsan®, velike sile se pouzdano prenose tako da obnovljeni drveni piloti podnose velike sile od valova ili brodova.