Nevidljivi spojevi

DielenFix® DF

Montaža – pričvršćivanje drvenih obloga za terasu pomoću kopči DielenFix za nevidljivi spoj. Jedino pomoću kopči DielenFix se osigurava da drvena obloga trajno ostane ravna, da se ne izvitoperi. Drvena obloga se ne oštećuje sa vidljive ( gornje) površine i osigurava dobro provjetravanje i sušenje. Trajnost drvene obloge terase se višestruko produljuje.