Terase-proizvodi

Stegsan® RV/BA

Sustav za obnavljanje drvenih nogostupa ili molova Stegsan® lako se instalira i štedi opsežnu zamjenu cijelih drvenih pilota ili stupova. Zahvaljujući posebnom vijčanu spoju Stegsan®, velike sile se pouzdano prenose tako da obnovljeni drveni piloti podnose velike sile od valova ili brodova.

Nevidljivi spojevi

DielenFix® DF

Montaža – pričvršćivanje drvenih obloga za terasu pomoću kopči DielenFix za nevidljivi spoj. Jedino pomoću kopči DielenFix se osigurava da drvena obloga trajno ostane ravna, da se ne izvitoperi. Drvena obloga se ne oštećuje sa vidljive ( gornje) površine i osigurava dobro provjetravanje i sušenje. Trajnost drvene obloge terase se višestruko produljuje.  

Gradnja drvom je zdravija i jeftinija

  • Drvo je najbolji prirodni izolator (6 puta bolji izolator nego cigla, a 15 puta bolji izolator od betona)
  • Drvene konstrukcije ne sprečavaju prolazak Zemljinih magnetskih silnica, koje su važne za čovjekovo zdravlje
  • Drvo sa svojom gustoćom od 400 do 800 kg/m³ je čak 5 puta lakše od betona, čija gustoća iznosi 2500 kg/m³, 
  • pa je puno lakše za transport
  • Drvo debljine 3cm ima toplotnu izolaciju kao 45 cm betona ili 18 cm opeke
  • Drvo u sebi sadrži određenu količinu vlage, te je teže zapaljiv nego ostali suhi materijali

Pages